Skip to main content
hero_2000x600_new-scaled.jpeg
Baner graficzny z napisami:  Szanuj życie! Siebie nie odbudujesz. Budowa stop wypadkom. www.pip.gov.pl

Wydarzenia


wręczenie nagród laureatom konkursu "Buduj bezpiecznie" 2023 r.

Finał konkursu „Buduj bezpiecznie”

30 stycznia 2024 r. w trakcie Targów BUDMA w Poznaniu Główny Inspektor Pracy Katarzyna Łażewska-Hrycko wręczyła nagrody laureatom konkursu „Buduj bezpiecznie” za 2023 rok. Nagrody otrzymali:

  •  I miejsce – PORR S.A. – rozbudowa części lądowej terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu w Świnoujściu,
  • II miejsce – SEEN Technologie sp. z o.o. – rozbudowa oczyszczalni ścieków, program dostosowania jednostek wytwórczych w PGE GIEK S.A. Oddział Elektrowni Turów do konkluzji BAT,
  • III miejsce – ANNA-BUD sp. z o.o. – Świętokrzyski Kampus Laboratoryjny Głównego Urzędu Miar w Kielcach.

Celem konkursu organizowanego przez Państwową inspekcję Pracy jest promowanie pracodawców – wykonawców robót budowlanych, zapewniających wysokie standardy bhp w procesie realizacji obiektów budowlanych.


zdjęcie przedstawia szkolenie dla przedstawicieli służby BHP

O bezpieczeństwie na budowie po angielsku

15 grudnia 2023 r. na terenie budowy elektrowni gazowo-parowej w Grudziądzu, Okręgowy Inspektorat Pracy w Bydgoszczy zorganizował szkolenie dla przedstawicieli służby BHP i wykonawców inwestycji. Odbiorcami była kadra inżynierska i osoby kierujące pracownikami. W związku z tym, że większość uczestników stanowili cudzoziemcy szkolenie prowadzone było w języku angielskim. Główne zagadnienia poruszone podczas spotkania to:

  • bezpieczeństwo na stanowiskach pracy; prace na wysokości, prace w wykopach, transport mechaniczny na placu budowy,
  • przepisy oraz obowiązki pracodawcy i osób kierujących pracownikami,
  • schemat organizacyjny na budowie,
  • dobre praktyki i nieprawidłowości na budowie,
  • przykłady prostych i kreatywnych rozwiązań, które mają na celu zminimalizowanie wypadków,
  • odpowiedzialność wykroczeniowa i karna osób kierujących pracownikami na budowach.

zdjęcie wnętrza tramwaju z ekranem, na którym wyśiwetla się reklama kampanii

W Warszawie w autobusach miejskich ruszyła promocja spotu kampanii

1 października w 325 autobusach w Warszawie ruszyła promocja 30-sekundowego spotu kampanii „Budowa. STOP wypadkom!”, zwracającego uwagę na bezpieczeństwo pracy na budowach i stosowanie środków ochrony indywidualnej przez pracowników. Przez dwa tygodnie spot wyświetlany będzie na ponad 1600 ekranach reklamowych systemu „Halo Warszawo!”. Emisja filmu w komunikacji miejskiej to efekt porozumienia Państwowej Inspekcji Pracy i Miejskich Zakładów Autobusowych Sp. z o.o. dotyczącego promocji tematyki bezpieczeństwa w budownictwie, a także pozytywnych zachowań związanych z bezpieczeństwem w transporcie. W związku z nawiązaną współpracą Państwowa Inspekcja Pracy przeszkoli również osoby zarządzające w MZA pracą kierowców, m.in. z zagadnień dotyczących czasu pracy kierowców.


Na zdjęciu widać baner z napisem "Szanuj życie! Siebie nie odbudujesz". Baner zawieszony jest na ścianie kontenera mieszkalnego dla robotnoków budowlanych

Banery na budowach

Państwowa Inspekcja Pracy realizuje w latach 2022-2024 kampanię „Budowa. STOP wypadkom!”, której celem jest radykalne zmniejszenie zagrożeń wypadkowych podczas wykonywania prac budowlanych. W związku z kampanią przewidziano różne akcje promocyjno-informacyjne m.in. promocję tematyki bezpieczeństwa pracy w budownictwie w mediach. Ponadto dzięki uprzejmości inwestorów i generalnych wykonawców na wielu budowach w Polsce zawisły przygotowane przez Państwową Inspekcję Pracy banery promujące hasło kampanii „Szanuj życie! Siebie nie odbudujesz” i zwracające uwagę pracodawców i pracowników na zagrożenia dla życia i zdrowia występujące na placach budów.


Plakat X tydzień bezpieczeństwa

Jubileuszowa 10. edycja Tygodnia Bezpieczeństwa w Budownictwie

Tydzień Bezpieczeństwa pod hasłem „Stop ma moc. Uważam, nie narażam”, to największe w kraju wydarzenie na rzecz poprawy bezpieczeństwa na budowach.

Organizatorami wydarzenia są sygnatariusze Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie przy wsparciu partnerów instytucjonalnych i branżowych. Państwowa Inspekcja Pracy od lat aktywnie wspiera tę akcję, której celem jest zmniejszenie liczby wypadków na budowach. Inspektorzy pracy z 16 okręgowych inspektoratów pracy w dniach 15-21 maja 2023 r. prowadzili szkolenia, prelekcje, wykłady oraz webinaria propagując dobre praktyki i kulturę bezpieczeństwa w branży budowlanej. Łącznie przeprowadziliśmy 145 szkoleń dla firm zrzeszonych i niezrzeszonych w Porozumieniu, ich podwykonawców, pracowników i kierowników budów. Działania te były realizowane w ramach kampanii prewencyjno-kontrolnej PIP „Budowa. STOP wypadkom!” (2022-2024). Inspektorzy pracy w całym kraju przeszkolili 1016 pracodawców, 2108 pracowników oraz 110 przedstawicieli służby bhp.


kolaż trzech zdjęć przedtawiących uczestników spotkania

Spotkanie inspektorów pracy ze studentami Wydziału Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury Politechniki Rzeszowskiej

31 maja 2023 r. inspektorzy pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Rzeszowie spotkali się ze studentami Wydziału Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury. W trakcie spotkania omówione zostały wady i zalety różnych form zatrudnienia oraz podstawowe prawa i obowiązki pracownika. Celem spotkania było również podniesienie poziomu wiedzy przyszłych inżynierów budownictwa w zakresie znajomości zagrożeń związanych z wykonywaniem pracy, a także przepisów i zasad dotyczących bezpieczeństwa pracy podczas wykonywania prac budowlanych.


Widok człowieka w uprzęży do prac na wykości, zdjęcie z targów budowlanych

Konferencja „Zagrożenia przy pracach budowlanych i koordynacja BHP na budowach”

17 maja 2023 r. w ramach trwającego Tygodnia Bezpieczeństwa w Budownictwie odbyła się konferencja „Zagrożenia przy pracach budowlanych i koordynacja BHP na budowach” zorganizowana przez Okręgowy Inspektorat Pracy w Bydgoszczy przy współudziale Politechniki Bydgoskiej. Na konferencji podjęto m.in. tematy związane z przestrzeganiem przepisów i zasad bhp przy wykonywaniu robót budowlanych, koordynowaniem prac budowlanych, specyfiką zagrożeń w robotach budowlanych realizowanych w warunkach czynnego ruchu drogowego. Zaprezentowano również dobre praktyki przy zabezpieczaniu prac na wysokości.


kolaż sześciu zdjęć przedstawiących uczestników seminarium "Akademia Bezpieczeństwa w Budownictwie"oraz plakat promujący wydarzenie

Akademia Bezpieczeństwa w Budownictwie

W dniu 09.05.2023 r. inspektorzy pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Białymstoku uczestniczyli w VI seminarium w ramach programu „Akademia Bezpieczeństwa w Budownictwie” odbywającym się na terenie Politechniki Białostockiej. W trakcie seminarium inspektorzy pracy omówili tematykę związaną z organizacją prac budowlanych, przede wszystkim szczególnie niebezpiecznych prac na wysokości i w wykopach, stosowaniem środków ochrony zbiorowej i indywidualnej. Zwrócono również uwagę na zagadnienia dotyczące powierzania nadzoru nad powyższymi pracami, w szczególności ludziom młodym, w dużej mierze niedoświadczonym, dopiero kończącym studia.


kolaż zdjęć przedstawiących prelegentów konferencji

O wzmacnianiu bezpieczeństwa przy wykonywaniu robót ziemnych

18 kwietnia 2023 roku OIP we Wrocławiu razem z Wydziałem Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechniki Wrocławskiej oraz DOIIB zorganizowali wspólną konferencję hybrydową „Technologie wzmacniające bezpieczeństwo przy wykonywaniu robót ziemnych”. Poza wystąpieniami prelegentów w programie konferencji zostały przewidziane dwa panele dyskusyjne, podczas których uczestnicy zarówno biorący udział online, jak i stacjonarnie mieli możliwość zadawania pytań ekspertom.


na zdjęciu widać ludzi trzymających ulotki oraz stoisko Panstwowej Inspekcji Pracy, na stole leżą ulotki, obok stołu widać baner z napisem "Szanuj życie, siebie nie odbudujesz"

Okręgowy Inspektorat Pracy w Katowicach na Targach Pracy Politechniki Śląskiej w Gliwicach

5 kwietnia 2023 roku pracownicy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Katowicach uczestniczyli w Targach Pracy organizowanych przez Politechnikę Śląską dla studentów Wydziału Budownictwa. Była to okazja, by na prowadzonym stoisku zapoznać przyszłych pracowników branży budowlanej z możliwością różnych form wsparcia oferowanych przez Państwową Inspekcją Pracy w postaci szkoleń oraz porad dotyczących bezpieczeństwa pracy na budowach, a także przedstawić programy prewencyjne przeznaczone dla osób zatrudnionych w tym sektorze.


Widok na salę konferencyjną,pełną ludzi

Zarządzanie bhp na placach budów, z uwzględnieniem wykonywania prac dekarskich

21 marca 2023 roku OIP we Wrocławiu oraz OS PIP we Wrocławiu zorganizowali konferencję hybrydową: „Zarządzanie bezpieczeństwem pracy na budowie, ze szczególnym uwzględnieniem prac szczególnie niebezpiecznych – wykonywania prac dekarskich”. Podczas konferencji zaprezentowano m.in. doświadczenia PIP wynikające z kontroli wykonywania prac dekarskich, kwestie związane z wykorzystywaniem siatek bezpieczeństwa na placach budów oraz pionowych i poziomych systemów zabezpieczeń, a także zabezpieczenia stosowane przy robotach na dachach skośnych.


na zdjęciu widać ludzi trzymających ulotki oraz stoisko Panstwowej Inspekcji Pracy, na stole leżą ulotki

Konferencja “OD WYKOPU PO NIEBO – Odpowiedzialność za bezpieczeństwo na budowie”

14 lutego 2023 r. na Wydziale Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Politechniki Łódzkiej odbyła się konferencja "Od wykopu po niebo – Odpowiedzialność za bezpieczeństwo w budownictwie” zorganizowana przez Okręgowy Inspektorat Pracy w Łodzi.zdjęcie przedstawia wydawnictwa Państowej Inspekcji Pracy ."Prawa i obowiązki pracodawcy w zakresie bhp" oraz "Budownictwo - poślizgnięcia i potknięcia"

Prelekcja nt. bezpieczeństwa w budownictwie

W dniu 07.02.2023 r. w ramach trzyletniej kampanii społecznej Państwowej Inspekcji Pracy „Budowa. STOP wypadkom!” odbyło się spotkanie edukacyjne dla uczniów branży budowlanej Zespołu Szkół nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Krasnymstawie.


Widok na salę konferencyjną, ludzie siedzą i słuchają wykładu

Konferencja PIP na Targach BUDMA

W Poznaniu podczas Międzynarodowych Targów Budownictwa i Architektury BUDMA, 31 stycznia 2023 r. odbyła się konferencja „Budowa. STOP wypadkom! Koordynator do spraw bhp fundamentem bezpiecznej budowy”.Widok na salę konferencyjną, ludzie siedzą i słuchają wykładu

Seminarium Naukowo-Szkoleniowe „Bezpieczeństwo Pracy w Budownictwie”

18 listopada 2022 roku na Politechnice Lubelskiej odbyło się seminarium naukowo – szkoleniowe „Bezpieczeństwo Pracy w Budownictwie” zorganizowane przez Wydział Budownictwa i Architektury Politechniki Lubelskiej oraz Okręgowy Inspektorat Pracy w Lublinie.


O bezpieczeństwie pracy w sektorze budowlanym w „Poranku między Wisłą i Bugiem”

W dniu 24.10.2022 r. Wojciech Dziedzic – starszy inspektor pracy – specjalista z Okręgowego Inspektoratu Pracy w Lublinie był gościem w programie na żywo “Poranek między Wisłą i Bugiem” w TVP 3 Lublin.


Zdjęcie przedstawia ludzi siedziących przy stole, prelegent stoii i przedstawia wykład

Zapobieganie zagrożeniom przy użytkowaniu żurawi wieżowych i samomontujących

Dnia 12 lipca 2022 roku, w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Poznaniu, odbyła się konferencja nt.: Zapobieganie zagrożeniom przy użytkowaniu żurawi wieżowych i samomontujących, w ramach kampanii ,,Budowa. Stop wypadkom!”.


grafika przedstawia dom jednorodzinny podczas budowy, częściowo zabudowany dach, przy domu : betoniarka, kasak, miarka, linijka, ołówek, plan domu

Mała budowa – duży krok ku bezpieczeństwu

Co trzeci śmiertelny wypadek przy pracy ma miejsce podczas prac budowlanych, a wyniki kontroli Państwowej Inspekcji Pracy wskazują, że najwięcej zagrożeń wypadkowych oraz zawodowych występuje na małych budowach. W trosce o zdrowie i życie ludzkie, Państwowa Inspekcja Pracy rozpoczyna pierwszą, z dwóch zaplanowanych na ten rok, ogólnopolskich akcji „Kontrole na małych budowach”, które są elementem „Strategii kontroli i działań prewencyjnych dla sektora budowlanego”.