KONTAKT


Koordynatorzy w Okręgowych Inspektoratach Pracy

 • BIAŁYSTOK

  Waldemar Lenkiewicz, tel. 85 678 57 06
  waldemar.lenkiewicz@bialystok.pip.gov.pl
  Tomasz Dobrzyński, tel. 85 678 57 43
  tomasz.dobrzynski@bialystok.pip.gov.pl

 • BYDGOSZCZ

  Daniel Grobelski, tel. 52 320 24 45,
  daniel.grobelski@bydgoszcz.pip.gov.pl
  Małgorzata Grzanka, tel. 52 320 24 26,
  malgorzata.grzanka@bydgoszcz.pip.gov.pl

 • GDAŃSK

  Piotr Gronczewski, tel. 58 340 09 16
  piotr.gronczewski@gdansk.pip.gov.pl

 • KATOWICE

  Mariola Kalaga, tel. 32 604 11 03,
  mariola.kalaga@katowice.pip.gov.pl
  Joanna Franczak, tel. 32 604 11 03,
  joanna.franczak@katowice.pip.gov.pl
  w razie nieobecności któregoś z koordynatorów: promocja@katowice.pip.gov.pl

 • KIELCE

  Tomasz Barański;
  tel. 41 340 32 26, tel. kom. 532 413 157,
  tomasz.baranski@kielce.pip.gov.pl

 • KRAKÓW

  Paweł Wieczorek, tel. 12 424 01 61
  pawel.wieczorek@krakow.pip.gov.pl

 • LUBLIN

  Grzegorz Skorek, tel. 81 537 11 64
  grzegorz.skorek@lublin.pip.gov.pl

 • ŁÓDŹ

  Maria Żerańska, tel. 600 830 431
  maria.zeranska@lodz.pip.gov.pl

  Leopold Wyrzykowski, tel. 793 509 017
  leopold.wyrzykowski@lodz.pip.gov.pl

 • OLSZTYN

  Włodzimierz Łabanowski, tel. 89 524 13 05
  wlodzimierz.labanowski@olsztyn.pip.gov.pl
  Wojciech Plewik, tel. 89 524 13 21
  wojciech.plewik@olsztyn.pip.gov.pl


 • OPOLE

  Rafał Cembaluk, tel. 77 470 09 34
  rafal.cembaluk@opole.pip.gov.pl

 • POZNAŃ

  Krzysztof Twardowski, tel. 61 628 42 05
  krzysztof.twardowski@poznan.pip.gov.pl

 • RZESZÓW

  Marek Gołaś, tel. 17 717 20 23,
  marek.golas@rzeszow.pip.gov.pl
  Tadeusz Kłos, tel. 17 717 20 36,
  tadeusz.klos@rzeszow.pip.gov.pl

 • SZCZECIN

  Weronika Bruszkowska, tel. 91 431 19 67
  weronika.bruszkowska@szczecin.pip.gov.pl
  Tomasz Dębicz, tel. 91 431 19 62
  tomasz.debicz@szczecin.pip.gov.pl

 • WARSZAWA

  Bogusław Kasjaniuk, tel. 727 714 598
  boguslaw.kasjaniuk@warszawa.pip.gov.pl

 • WROCŁAW

  Agnieszka Czajkowska, tel. 71 371 04 34
  agnieszka.czajkowska@wroclaw.pip.gov.pl

 • Zielona Góra

  Grzegorz Mudrak, tel. 684 513 931
  grzegorz.mudrak@zgora.pip.gov.pl