WYPADKI

Skalę zagrożeń w branży pokazują wyniki kontroli przeprowadzonych w przedsiębiorstwach w zakresie badania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy w latach 2010-2014. Z zebranych danych wynika, że w wypadkach przy pracy zostało w tym okresie poszkodowanych łącznie 508 osób, w tym 51 osób poniosło śmierć, a 257 odniosło ciężkie obrażenia ciała. Dane te zebrano na poniższym wykresie, w rozbiciu na poszczególne lata.

W badanym okresie (2010-2014) struktura dominujących niebezpiecznych wydarzeń stanowiących odchylenie od stanu normalnego i powodujących wypadki przy produkcji wyrobów tartacznych i wyrobów z drewna, kształtowała się następująco:

  • utrata kontroli nad maszyną, środkami transportu, transportowanym ładunkiem, narzędziem, obiektem (głównie pilarkami i obrabiarkami skrawającymi) – 32,7’% ogólnej liczby wydarzeń,
  • ruchy ciała bez wysiłku fizycznego (prowadzące na ogół do urazów zewnętrznych) – głównie pochwycenie lub odrzucenie osoby – 17,2% liczby wydarzeń,
  • uszkodzenie, rozerwanie, pęknięcie, ześlizgnięcie, upadek, załamanie się czynnika materialnego (głównie uderzenie poszkodowanego przez spadający z góry czynnik materialny) – 14,5% liczby wydarzeń,
  • poślizgnięcie, potknięcie się, upadek osoby – (głównie poślizgnięcie, potknięcie się, upadek osoby na tym samym poziomie) – 4 %,
  • inne

Ogólna struktura przyczyn wypadków:

  • przyczyny ludzkie (wynikające głównie z nieprawidłowego zachowania się pracownika) – 44%
  • przyczyny organizacyjne – wynikające głównie z niewłaściwej ogólnej organizacji pracy (związane z brakiem instrukcji posługiwania się czynnikiem materialnym oraz brakiem lub niewłaściwym przeszkoleniem w zakresie bhp) – 39%
  • przyczyny techniczne (związane głównie z brakiem urządzeń zabezpieczających oraz zastosowaniem niewłaściwych urządzeń zabezpieczających) – 17%

Branża drzewna charakteryzuje się ponadto dokuczliwymi zagrożeniami dla zdrowia, jakie może wywołać kontakt z drewnem. Najczęściej dochodzi do chorób skóry i układu oddechowego. Główny skutek oddziaływania drewna na skórę to podrażnienie, które może być spowodowane przez kontakt skóry z drewnem, pyłem drzewnym, sokiem roślinnym, a także z porostami rosnącymi na korze drzewa. Przy niektórych gatunkach drewna podrażnienie może przejść w zapalenie skóry, także ostre zapalenie skóry. Jest to dolegliwość bardziej kłopotliwa niż podrażnienie i przeważnie dochodzi do niej w wyniku kontaktu skóry z bardzo drobnym pyłem niektórych gatunków drewna.

Niekorzystne skutki zdrowotne wywołuje też wdychanie pyłu, zwłaszcza drobnego, co może mieć dla układu oddechowego takie skutki, jak na przykład: nieżyt nosa, niedrożność kanałów nosowych, krwawienia z nosa. Może także dojść, choć jest to bardzo rzadkie, do raka nosa.

Skutki te są najczęściej rezultatem podrażnienia i ich objawy utrzymują się tak długo, jak długo trwa kontakt z substancją drażniącą. Szczególnej uwagi wymaga astma. Większość pyłów drzewnych może, podrażniając układ oddechowy, wywołać astmę u osób narażonych, sytuację zazwyczaj poprawia efektywna kontrola poziomu pyłów w miejscu pracy.