Wydawnictwa

Włodzimierz Łabanowski, Tartak i Stolarnia. Lista kontrolna z komentarzem. Materiał pomocniczy dla pracodawców

Prace przy obróbce drewna z użyciem maszyn należą do szczególnie niebezpiecznych, co potwierdza liczba groźnych wypadków, do których dochodzi każdego roku. Dlatego niezwykle ważne jest właściwe organizowanie i nadzorowanie takich prac oraz egzekwowanie od pracowników wykonywania zadań zgodnie z zasadami bezpiecznej pracy. Ułatwi to lista kontrolna opracowana przez Państwową Inspekcję Pracy. Odpowiadając na pogrupowane problemowo pytania, można łatwo zidentyfikować nieprawidłowości i zagrożenia występujące w zakładzie. Ich wyeliminowanie spowoduje nie tylko dostosowanie miejsc pracy do obowiązujących przepisów, ale przede wszystkim zapewni bezpieczeństwo ludziom obsługującym maszyny.

Grzegorz Kudliński, Bezpieczna praca w tartaku. Poradnik dla pracownika

Broszura adresowana jest do pracowników tartaków i zakładów drzewnych. Ma na celu wskazanie podstawowych metod zapobiegania zagrożeniom takim jak np. uderzenie przez przemieszczające się przedmioty czy doznanie urazu w wyniku kontaktu z wirującymi elementami maszyn i urządzeń. Publikacja zawiera podstawowe informacje wynikające z przepisów i procedur dotyczących obowiązków pracownika w zakresie bhp, właściwego rozładunku i składowania drewna okrągłego, przetarcia kłód, suszenia i impregnacji, składowania i załadunku tarcicy oraz stosowania środków ochrony indywidualnej.

Paweł Ciemny, Bezpieczna praca w stolarni. Poradnik dla pracownika

Broszura jest adresowana do pracowników stolarni i zakładów drzewnych. Przedstawia zasady bezpiecznej pracy przy maszynach stolarskich oraz sposoby ochrony przed zagrożeniami. Zawiera zbiór uporządkowanych, pogrupowanych problemowo zagadnień, wraz z przykładami dobrych praktyk, które mogą wpłynąć na poprawę warunków pracy i zmniejszyć ryzyko wypadku.

Tomasz Barański, Piotr Grabiński, Wypadki przy obróbce drewna. Poradnik dla pracowników i pracodawców, broszura, Warszawa, stan prawny: luty 2018.

Poradnik skierowany do właścicieli, kadry zarządzającej lub pracowników zakładów zajmujących się produkcją wyrobów z drewna lub materiałów drewnopochodnych. W broszurze omówiono 14 wypadków przy pracy, do których doszło w ostatnich latach w zakładach wykorzystujących obrabiarki do drewna. Wypadki zostały podzielone na cztery bloki, a kryterium podziału stanowił rodzaj maszyny, przy której doszło do wypadku.

Włodzimierz Łabanowski, Maszyny do obróbki drewna. Dostosowanie do wymagań minimalnych

W broszurze autor przedstawia niebezpieczne maszyny do mechanicznej obróbki drewna. Są to różnego rodzaju pilarki, strugarki wyrówniarki i grubiarki, frezarki pionowe dolnowrzecionowe. Obecnie producenci maszyn do obróbki drewna przed wprowadzeniem ich do obrotu są zobligowani do przeprowadzenia procedury oceny zgodności, zazwyczaj z udziałem tzw. jednostki notyfikowanej. Dzięki tym działaniom do użytkowników trafiają obrabiarki gwarantujące wysoki poziom bezpieczeństwa. Autor publikacji zaleca użytkownikom przestarzałych obrabiarek, doprowadzenie ich do właściwego stanu technicznego zapewniającego co najmniej minimalny poziom bezpieczeństwa. Nowa uaktualniona publikacja autorstwa Włodzimierza Łabanowskiego ułatwia dostosowanie tego typu maszyn do minimalnych wymagań bezpieczeństwa pracy. Dołączona lista kontrolna pozwala skontrolować m.in. przygotowanie pracowników do pracy, stan techniczny maszyn oraz organizację stanowisk pracy.

Robert Chudzik, Wojciech Galczewski, Wojciech Piłatowicz, Paweł Rajewski, Urządzenia poddozorowe w tartaku i stolarni, Warszawa 2016.

Autorzy omawiają zagadnienia związane z bezpieczną eksploatacją suwnic, wciągarek, wciągników, urządzeń ciśnieniowych, żurawi oraz wózków jezdniowych. Poruszają także kwestie dotyczące zakupu urządzeń, dozoru technicznego oraz kwalifikacji osób obsługujących te urządzenia. Adresatami broszury są przede wszystkim pracodawcy oraz osoby nadzorujące prace w przemyśle drzewnym.

Żurawie leśne. Urządzenia poddozorowe. Ulotka A4, wyd. 1, Warszawa 2016.

Ulotka przedstawia zasady użytkowania żurawi przenośnych, wykorzystywanych do prac przeładunkowych drewna w leśnictwie. Omówione zostały: zasady zakupu i eksploatacji urządzeń, procedura rejestracji maszyn w Urzędzie Dozoru Technicznego oraz wytyczne dotyczące ich konserwacji i napraw.