Włącz bezpieczeństwo przy obróbce drewna

Wszystkie wymienione publikacje są również dostępne na stronie internetowej www.bhpnatak.pl. W przygotowaniu jest kolejna publikacja - na temat wypadków przy pracy w tartakach i stolarniach, której autorami są inspektorzy pracy zajmujący się badaniem wypadków przy pracy, do których doszło w przedsiębiorstwach zajmujących się odróbką drewna w ostatnich latach.

Dotychczas przeprowadzona kampania medialna (2016-2017) objęła działania w radio, internecie i prasie specjalistycznej. Podczas kampanii radiowej w rozgłośniach takich jak RADIO ZET, RMF FM, Program 3 PR, ESKA, Wawa oraz w sieci stacji lokalnych wyemitowano w 2016 r. 1655 spotów radiowych adresowanych do pracodawców i 1065 spotów adresowanych do pracowników, a w 2017 r. - 2782 spoty do pracodawców i 1537 spotów do pracowników.

Promocja treści dotyczących kampanii prowadzona jest również za pośrednictwem internetowych serwisów branżowych adresowanych do branży drzewnej (m.in. kurierdrzewny.pl, drewno.pl, targdrzewny.pl, tartaki.com.pl i stolarstwo.org), portali poświęconych bezpieczeństwu pracy (np. asystentbhp.pl, portalbho.pl), a także za pośrednictwem wyszukiwarki internetowej Google, skąd osoby poszukujące informacji o tematyce związanej z obróbką drewna i bezpieczeństwem pracy kierowane są na stronę internetową kampanii.

Bannery kampanii emitowane są na 28 portalach tematycznych m.in. ekspertbudowlany.pl, najlepsifachowcy.pl, szukajfachowca.pl, e-instalacja.pl, e-dach.pl, muratordom.pl, gazetaprawna.pl.

Informacje o kampanii i programie prewencyjnym pracodawcy mają również okazję uzyskać za pomocą e-mailingów prowadzonych do zarejestrowanych użytkowników specjalistycznych portali branżowych.

W 2017 r. w biuletynie Urzędu Dozoru Technicznego „Inspektor” (zima 2017 r.) pojawił się materiał o kampanii PIP, a od stycznia tego roku w „Kurierze drzewnym” został zapoczątkowany cykl artykułów opisujących poszczególne problemy, jakie może napotkać pracodawca podczas samokontroli warunków pracy w tartaku i zakładzie stolarskim.

Co dalej?

Trwa realizacja kampanii.Do udziału w programie prewencyjnym zapraszane są kolejne grupy pracodawców, dla których przewidziane są szkolenia. Powtarzane są informacje o programie w radio, internecie i prasie specjalistycznej. Od drugiego kwartału 2017 r. rozpoczęły się kontrole u pracodawców, którzy nie przystąpili do realizacji programu prewencyjnego lub odstąpili od jego realizacji (nie przeprowadzili działań dostosowawczych do obowiązującego prawa), oraz tych, którzy zakończyli działania dostosowawcze, opisując je w specjalnie w tym celu opracowanej „Ankiecie do ewidencji przeprowadzonych działań”.

Ostatni etap, przewidziany do realizacji w 2018 roku, będzie obejmował sukcesywnie prowadzone działania kontrolne, połączone z merytorycznym wsparciem dla uczestników kontynuowanego programu prewencyjnego.

Wyniki uzyskane podczas trzyletniej kampanii „Włącz bezpieczeństwo przy obróbce drewna” i wypływające z nich wnioski zostaną zaprezentowane podczas konferencji planowanej w październiku 2018 roku.