Włącz bezpieczeństwo przy obróbce drewna!

Kampania Państwowej Inspekcji Pracy "Włącz bezpieczeństwo przy obróbce drewna!"

Informacje dla pracodawców i pracowników

Card image cap

Filmy instruktażowe

Materiały wideo dotyczące bezpieczeństwo pracy w tartakach i stolarniach

Więcej...
Card image cap

Spoty radiowe

Spoty radiowe użyte podczas prowadzonej w mediach kampanii
.

Więcej...
Card image cap

Wydawnictwa

Informatory, broszury adresowane do pracowników stolarni i zakładów drzewnych

Więcej...

Włącz bezpieczeństwo

W latach 2010-2014 w zakładach produkujących wyroby tartaczne i z drewna 508 osób zostało poszkodowanych w wypadkach przy pracy, w tym 51 poniosło śmierć, a 257 odniosło ciężkie obrażenia ciała. Te dane z kontroli PIP w związku z badaniem okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy były jednym z argumentów za uruchomieniem projektu „Ograniczenie zagrożeń zawodowych w zakładach produkujących wyroby tartaczne i wyroby z drewna”, który inspekcja pracy realizuje w latach 2016-2018.

Więcej...

Program prewencyjny

Forma zatrudnienia, w której agencja pracy tymczasowej – pracodawca kieruje osobę zatrudnioną do pracy na rzecz i pod kierownictwem pracodawcy użytkownika. Stosunek prawny zawierany jest zatem pomiędzy trzema podmiotami. Więcej

Wypadki i zagrożenia

Skalę zagrożeń w branży pokazują wyniki kontroli przeprowadzonych w przedsiębiorstwach w zakresie badania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy w latach 2010-2014. Z zebranych danych wynika, że w wypadkach przy pracy zostało w tym okresie poszkodowanych łącznie 508 osób, w tym 51 osób poniosło śmierć, a 257 odniosło ciężkie obrażenia ciała.

Więcej

Partnerzy kampanii