WŁĄCZ BEZPIECZEŃSTWO
przy obróbce drewna!

Życie twojego pracownika
to najcenniejszy surowiec

Kampania Państwowej Inspekcji Pracy
„Włącz bezpieczeństwo przy obróbce drewna"

Materiały dla pracodawców i pracowników

Card image cap

Filmy instruktażowe

Materiały wideo dotyczące bezpieczeństwo pracy w tartakach i stolarniach

Więcej...
Card image cap

Spoty radiowe

Spoty radiowe użyte podczas prowadzonej w mediach kampanii
.

Więcej...
Card image cap

Wydawnictwa

Informatory, broszury adresowane do pracowników stolarni i zakładów drzewnych

Więcej...

Włącz bezpieczeństwo

W latach 2010-2014 w zakładach produkujących wyroby tartaczne i z drewna 508 osób zostało poszkodowanych w wypadkach przy pracy, w tym 51 poniosło śmierć, a 257 odniosło ciężkie obrażenia ciała. Te dane z kontroli PIP w związku z badaniem okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy były jednym z argumentów za uruchomieniem projektu „Ograniczenie zagrożeń zawodowych w zakładach produkujących wyroby tartaczne i wyroby z drewna”, który inspekcja pracy realizuje w latach 2016-2018.

Więcej...

Materiały kampanii

W tym miejscu znajdą Państwo materiały użyte podczas kampanii:

  • Logotypy
  • Plakaty
  • Banery internetowe
  • Infografiki
  • Broszury
Więcej

Program prewencyjny

Forma zatrudnienia, w której agencja pracy tymczasowej – pracodawca kieruje osobę zatrudnioną do pracy na rzecz i pod kierownictwem pracodawcy użytkownika. Stosunek prawny zawierany jest zatem pomiędzy trzema podmiotami. Więcej

Wypadki i zagrożenia

W 2016 r. inspektorzy pracy przeprowadzili 26,7 tys. kontroli, podczas których badali legalność zatrudnienia i innej pracy zarobkowej obywateli polskich. W kontrolowanych podmiotach pracę wykonywało 683 tys. osób, w tym 221 tys. (32%) na podstawie umów cywilnoprawnych, a ponad 6 tys. prowadziło działalność gospodarczą na własny rachunek (samozatrudnienie). Działania kontrolne inspektorów pracy ukierunkowane były na ujawnienie przypadków nielegalnego powierzania pracy przez podmioty działające w szczególności w tych sektorach, w których – na podstawie wyników kontroli z lat ubiegłych oraz monitoringu PIP, przewidywano wysokie ryzyko naruszeń prawa.

Więcej

Partnerzy kampanii