Włącz bezpieczeństwo przy obróbce drewna!

Państwowa Inspekcja Pracy zaprasza na seminarium WŁĄCZ BEZPIECZEŃSTWO PRZY OBRÓBCE DREWNA! 11 września 2018 r., Targi DREMA Poznań, Teren MTP, Hol Wschodni, Sala Zielona godz. 10.00                  *****                         Odwiedź stoisko Państwowej Inspekcji Pracy w dniach 11 - 14 września 2018 r., targi DREMA, pawilon nr 3, stoisko nr 5

Informacje dla pracodawców i pracowników

Card image cap

Filmy instruktażowe

Materiały wideo dotyczące bezpieczeństwo pracy w tartakach i stolarniach

Więcej...
Card image cap

Spoty radiowe

Spoty radiowe użyte podczas prowadzonej w mediach kampanii
.

Więcej...
Card image cap

Wydawnictwa

Informatory, broszury adresowane do pracowników stolarni i zakładów drzewnych

Więcej...

Włącz bezpieczeństwo

W latach 2010-2014 w zakładach produkujących wyroby tartaczne i z drewna 508 osób zostało poszkodowanych w wypadkach przy pracy, w tym 51 poniosło śmierć, a 257 odniosło ciężkie obrażenia ciała. Te dane z kontroli PIP w związku z badaniem okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy były jednym z argumentów za uruchomieniem projektu „Ograniczenie zagrożeń zawodowych w zakładach produkujących wyroby tartaczne i wyroby z drewna”, który inspekcja pracy realizuje w latach 2016-2018.

Więcej...

Materiały kampanii

W tym miejscu znajdą Państwo materiały użyte podczas kampanii:

  • Logotypy
  • Plakaty
  • Banery internetowe
  • Infografiki
  • Broszury
Więcej

Program prewencyjny

Forma zatrudnienia, w której agencja pracy tymczasowej – pracodawca kieruje osobę zatrudnioną do pracy na rzecz i pod kierownictwem pracodawcy użytkownika. Stosunek prawny zawierany jest zatem pomiędzy trzema podmiotami. Więcej

Wypadki i zagrożenia

W 2016 r. inspektorzy pracy przeprowadzili 26,7 tys. kontroli, podczas których badali legalność zatrudnienia i innej pracy zarobkowej obywateli polskich. W kontrolowanych podmiotach pracę wykonywało 683 tys. osób, w tym 221 tys. (32%) na podstawie umów cywilnoprawnych, a ponad 6 tys. prowadziło działalność gospodarczą na własny rachunek (samozatrudnienie). Działania kontrolne inspektorów pracy ukierunkowane były na ujawnienie przypadków nielegalnego powierzania pracy przez podmioty działające w szczególności w tych sektorach, w których – na podstawie wyników kontroli z lat ubiegłych oraz monitoringu PIP, przewidywano wysokie ryzyko naruszeń prawa.

Więcej

Partnerzy kampanii